chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang Tin Trường THCS Đức Phổ. Cát Tiên. Lâm Đồng
02:19 EDT Thứ tư, 25/04/2018
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017)

Danh mục

Email nội bộThống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 28

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 957

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 144705

Website thi online

chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm - 06/03/2014 00:46
ĐẢNG ỦY XÃ ĐỨC PHỔ                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐỨC PHỔ
            Đức Phổ, ngày 28 tháng 02 năm 2014
 
CHUYÊN ĐỀ
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
 
            Thực hiện  công văn số 04-HD/HU ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Huyện Ủy Cát Tiên về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
            Chi bộ trường THCS Đức Phổ xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cụ thể như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
            1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan gắn với chủ đề năm 2013 " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp".
            2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI" về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bô, đảng viên trong Chi bộ.
            3. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn cơ quan, xây dựng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
            II. NỘI DUNG:
            Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống chủ nghĩa quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan: chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng trức trách, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh tỵ nạnh,, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói hứa mà không làm, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của đảng tôn trọng thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, cụ thể như sau:
\           1. Về tinh thần trách nhiệm:
            Trên báo nhân dân số 36 ngày 13/12/1951 Chủ tich Hồ Chí Minh viết: Hiện nay, phong trào tự phê bình và phê bình đang mở rộng ở nhiều nơi. Đó là bước tiến đáng mừng. Nhưng trong những cuộc kiểm thảo có một thiếu sót chung và quan trọng là chưa nêu rõ tinh thần trách nhiệm. Là khi  Đảng, chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công, làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi gặp sao làm vậy... là không có trách nhiệm. Bất kỳ ai ở địa vị nào làm công tác gì gặp hoàn chảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là nắm vững chính sách, đi đúng đường lối, làm tròn nhiệm vụ. Đảng và chính phủ điểu tra, nghiện cứu cân nhắc cẩn thận nhằm vào lợi ích chung của nhân dân, đặt chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra nghiên cứu, hiểu suốt hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ thiết thực, dễ giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng làm cho mọi hiểu và ủng hộ chính sách của đảng chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. như thế là làm trọn nhiệm vụ. Để thực hiện chính sách, làm trọn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền cổ động mà còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình... thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với chính phủ, đối với nhân dân. Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan hấp tấp, tư tư tự lợi là trái với tinh thần trách nhiệm. tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường lối để làm trọn nhiệm vụ.
            2. Chủ nghĩa cá nhân: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: " Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễm là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư tật xấu như:lười biếng, suy bì, kiêu căng,kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng". " Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những "căn bệnh" làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hóa đảng, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân thì cách mạng còn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của những người cộng sản chân chính. Người cho rằng, mỗi cán bộ đảng viên" trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết trên trán chữ " cộng sản" là được họ yêu mến", mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho đảng ta thật sự " là đạo đức, là văn minh".
Theo người, chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ " ngăn trở" người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin cậy của dân với Đảng. Và " Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Nguyên nhân sâu xa, xét đến cùng dẫn tới sự suy thoái biến chất, làm giảm sức chiến đấu trong Đảng đáo chính là chủ nghĩa cá nhân: " Do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng chính sách của Đảng và nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân"; " Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ rời xa quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tình thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ". Người đưa ra kết luận: " Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí. . .Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân". Vì vậy phải triệt để đấu tranh, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân.
            3. Về nói đi đôi với làm: theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới. Đối với mỗi người, lời nói phải thống nhất và được thực hiện nghiêm túc thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân và cho xã hội. Nói đi đôi với làm không đơn thuần là phương trâm và cách thức tu dưỡng đạo đức mà còn là cơ sở để phân biệt giữ đạo đức cách mạng với những thứ đạo đức khác. Nói mà không làm là đặc trưng của giai cấp bóc lột, kiểu mệnh lệnh ép buốc, gian trá: " Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm" hay " nói một đằng, làm một nẻo" của những kẻ cơ hội. Trái lại, lời nói đi đôi với việc làm, luôn tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu là đạo đức của người cách mạng nói chung.
            Hồ Chí Minh dạy:" Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán  chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó . Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên". Trong việc công, bản thân Người đã nhiều lần bàn đến việc tẩy sạch căn bệnh quan liêu, coi thường quần chúng của một số cán bộ, đảng viên: " miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ nói theo lối "quan" chủ. Miệng thì nói phụng sự quần chúng nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và chính phủ.
            Người nói"Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Nhưng tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chón tù tội, xông pha sự hiểm nghèo- là vì hạnh phúc đó". Cho đến khi qua đời, người còn viết Di chúc" Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. nay phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". cả cuộc đời người đã là minh chứng cảm động cho sự nhất quán giưa nói và làm đạo đức. nhờ kiên trì thực hành đạo đức. Người đã để lại cho dân tộc ta một tấm gương sáng ngời về đạo đức của một vị lãnh tụ thực sự của nhân dân.
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
            Tổ chức quán triệt chuyên đề " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm " cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ, trong toàn thể cơ quan.
            Tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn cơ quan đăng ký nội dung theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".
            Sơ kết đợt I vào cuối tháng 6 năm 2014, tổng kết vào cuối tháng 12 năm 2014 về việc thực hiện các nội dung đã Đăng ký "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".
                                                                                                TM. CẤP ỦY CHI BỘ
PHÓ BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Đảng ủy.
- Chính quyền.                                                                       Trịnh Phương Bảy
- Đoàn thể.                                                                              
- Đảng viên trong chi bộ
- Lưu.
                                                            Tải file.doc bài viết tại đây
 

Tác giả bài viết: Chi Bộ THCS

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Lịch công tác

Tin mới

Tiện ích